Waar vind je jouw rechten op papier?

De rechten van cliënten staan opgeschreven op verschillende plekken.

De rechten van de cliënt staan op geschreven in:

 • De zorg- en dienstverleningsovereenkomst:
  dat zijn de afspraken tussen de cliënt en de instelling.
 • Het ondersteuningsplan:
  dat zijn de plannen die voor iedere cliënt apart gemaakt worden.
 • De huisregels:
  dat zijn de regels die voor iedereen gelden in de woonvorm of het activiteitencentrum, omdat deze samen met de cliënten zijn afgesproken.
 • Protocollen en reglementen en codes:
  Dat zijn regels over een onderwerp.
  Bijvoorbeeld de klachtenregeling. Daarin staat hoe er binnen de zorginstelling met klachten van cliënten wordt omgegaan.

Het is belangrijk dat de rechten van cliënten op papier staan.
Dan weten alle cliënten waar zij aan toe zijn.