Wat zijn je rechten rond het ondersteuningsplan?

Je hebt recht op de informatie uit je ondersteuningsplan.
Je mag het plan altijd lezen of laten voorlezen.
Als je het niet duidelijk vindt, moet de begeleider het uitleggen.
Net zolang tot je het goed begrijpt.
Je hebt ook recht op een kopie van je ondersteuningsplan.
Dan kun je je ondersteuningsplan steeds zelf bekijken.

Je hebt zeggenschap over je ondersteuningsplan.
Je mag meepraten en meebeslissen over je ondersteuning.
Over hoe die ondersteuning gegeven wordt.
Je mag meepraten en meebeslissen over je plannen.
En over hoe je aan die plannen werkt.
En welke ondersteuning je daarbij krijgt.
Je ondersteuning en je plannen moeten voor jou wel veilig zijn.
Alleen als het veilig is, krijg je goede zorg.
Je hebt recht op een goede vertegenwoordiger.
Het kan zijn dat het voor jou lastig is om je plan goed te begrijpen.
Dan heb je er recht op dat je vertegenwoordiger meehelpt.
Dan krijg je een goed ondersteuningsplan.

Je hebt recht op geheimhouding van je ondersteuningsplan.
Anderen mogen je plan alleen lezen met jouw toestemming.
Alleen de begeleiders die jou ondersteunen mogen het plan lezen.
En je wettelijk vertegenwoordiger mag altijd jouw plan lezen.
Of je vertegenwoordiger die jou helpt als jij het niet goed begrijpt.
Hij mag je plan lezen om goed voor jou op te kunnen komen.

Je hebt er recht op dat je ondersteuningsplan regelmatig bekeken wordt.
Want als dat nodig is moet het plan aangepast worden.
Dus moet er regelmatig gekeken worden of het plan nog past.
Of je nog steeds de goede ondersteuning krijgt.
Of je nog steeds aan dezelfde plannen wilt werken.
Of je nog steeds op de passende manier daarbij ondersteund wordt.