Mag je begeleider van het activiteitencentrum alles van je weten van het wonen? (H4)

De begeleider van het activiteitencentrum moet goed voor jou kunnen zorgen.
Daarom heeft hij veel informatie over jou nodig.
Maar dat betekent niet dat hij alles moet weten.

Informatie van het wonen mag niet zomaar doorverteld worden aan de begeleider van het activiteitencentrum.
Daar moet jij toestemming voor geven.

Soms kan het belangrijk zijn dat begeleiders van het activiteitencentrum wel weten wat er thuis gebeurd is.
Ze hebben die informatie nodig om jou goede zorg te geven.
Dan mag die informatie wel doorverteld worden aan de begeleider van het activiteitencentrum.
Anders kan de begeleider van het activiteitencentrum jou geen goede zorg geven.
Dan weegt goede zorg zwaarder dan je privacy.
De begeleider moet dat wel aan jou vertellen.

Een voorbeeld:
Ik ben vanochtend boos naar het activiteitencentrum gegaan.
Als ik boos ben, kan het gebeuren dat ik anderen zomaar ineens een klap geef.
Als de begeleider mij goed opvangt op het activiteitencentrum kan hij zorgen dat ik dat niet doe.
Daarom is het nodig dat de begeleider van het wonen, belt naar het activiteitencentrum om dat te vertellen.
Hij moet dat dan wel eerst aan mij vertellen.