Wat weegt zwaarder, goede zorg of informatie?

Jouw recht op informatie weegt zwaarder als jij dat wilt.
Behalve als je door de informatie gevaar loopt.
Of als je anderen in gevaar brengt.
Of als je heel ernstig nadeel van de informatie ondervindt.

Het kan zijn dat goede zorg zwaarder weegt dan je recht op informatie.
De begeleider geeft je dan geen informatie.
Hij mag dat besluit niet alleen nemen.
Hij moet daarover overleggen met anderen.

Hij moet die informatie dan wel aan jouw vertegenwoordiger vertellen.
Als de begeleider denkt dat het niet meer gevaarlijk is om het jou te vertellen, moet hij het als nog vertellen.
De begeleider moet in je ondersteuningsplan zetten dat hij informatie voor je heeft achtergehouden.
Hij moet ook opschrijven welke reden hij daarvoor heeft.

Je kunt ook leren om beter met informatie om te gaan.
Goede zorg betekent ook dat de begeleider jou daarbij helpt.
Goede zorg is ook uitproberen of je al beter met informatie kan omgaan.

Een voorbeeld:
De dokter heeft gebeld met de uitslag van het onderzoek.
Hij heeft de informatie doorgegeven aan mijn begeleider.
Ik vind het heel spannend.
Maar toch heb ik recht op die informatie.
Mijn begeleider gaat het mij vertellen.
De begeleider moet goed de tijd nemen voor het gesprek.
En de informatie zo uitleggen dat ik het begrijp.
Het is vervelend dat ik die nacht slecht slaap.
De volgende dag ben ik heel moe en gespannen.
De begeleider moet me dan heel goed ondersteunen.
Mijn recht op informatie is belangrijker dan het nadeel van slecht slapen en gespannen zijn.

De begeleider beslist wat het zwaarste weegt:
Goede zorg of jouw recht op informatie.
De begeleider moet hierover overleggen met anderen.

De begeleider moet jou dat goed uitleggen.
Of als dat niet kan, moet de begeleider het aan je vertegenwoordiger vertellen.

Als je het niet met je begeleider eens bent, kun je daarover klagen.

In hoofdstuk 2 ‘Recht op informatie’ lees je meer hierover.