Meer over het opzoekboek Rechten van Cliënten

Deze webpagina gaat over de rechten van cliënten van zorginstellingen.
Mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling.
Op deze webpagina vind je het opzoekboek over de rechten van cliënten.

Als je klikt op de tekst opzoekboek rechten van cliënten dan zie je de 10 verschillende hoofdstukken onder elkaar staan.
Kies een hoofdstuk waarover je informatie wil en klik hierop.

In het opzoekboek staan antwoorden op een heleboel vragen.
Vragen die te maken hebben met je rechten.
Vragen over wat je zelf mag beslissen en wanneer een ander voor je beslist.
Vragen over welke informatie je mag hebben.

In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat rechten zijn.
En wat de belangrijkste rechten van cliënten zijn.
In de hoofdstukken daarna worden deze rechten uitgelegd.
In hoofdstuk 10 staat waar jouw rechten zijn opgeschreven.

Onder het laatste hoofdstuk vind je een lijst met allerlei wetten waarin de rechten van cliënten zijn geregeld.
We hebben geprobeerd zo weinig mogelijk moeilijke woorden te gebruiken.
Soms staan er toch wat moeilijke woorden tussen.
Een uitleg van de moeilijke woorden staan in de lijst met moeilijke woorden.
Achter ieder hoofdstuk kun je een lijst met moeilijke woorden vinden.

In het opzoekboek lees je iedere keer het woord ‘hij’.
Je kunt dan denken dat dit boek alleen over mannen gaat.
Dat is beslist niet waar.
Als wij schrijven ‘hij’ dan bedoelen wij daarmee ‘hij’ of ‘zij’.
Hij kan dan dus zowel een man als een vrouw zijn.
Wanneer wij iedere keer hij of zij moeten schrijven is dat niet prettig lezen.

Het opzoekboek geeft veel antwoorden.
Maar niet alle antwoorden staan in dit boek.
Dat is omdat iedere situatie anders is.
En omdat de wettekst bepaalt wat precies je rechten zijn.

Om te weten hoe het precies met jouw rechten zit, kun je het beste, met deze tekst in je hand, gaan praten met je begeleider.
Of met iemand anders die jij vertrouwt.
Dan kun je samen uitzoeken hoe het zit met jouw recht.

Het opzoekboek rechten van cliënten is gemaakt door Stichting Raad op Maat en de LFB.
Een papieren versie van het opzoekboek is te verkrijgen bij Raad op Maat:

Veel lees en kijk plezier.