Wier kan je helpen als je een klacht hebt?

Je kunt vragen of iemand jou kan helpen.
Dat kan als je het lastig vindt om wat met je klacht te doen.
Of als het jou niet lukt om het probleem op te lossen.

Je kunt een begeleider vragen om je te helpen.
Of je kunt een familielid vragen om te helpen.
Je kunt ook een vriend vragen je te helpen.
Je kunt ook aan de cliëntenvertrouwenspersoon vragen je te helpen.
De cliëntenvertrouwenspersoon kan je ondersteunen bij het
oplossen van de klacht.
Bij vraag 4 leggen we uit wat een cliëntenvertrouwenspersoon doet.

Niet overal is een cliëntenvertrouwenspersoon.
Als die er niet is, is er wel een klachtenfunctionaris.
Bij vraag 5 leggen we uit wat een klachtenfunctionaris doet.

Je kunt ook buiten de zorginstelling om hulp vragen.
Bijvoorbeeld bij een Onderling Sterk vereniging.
Dat is een belangenvereniging van mensen met een beperking.

Of bij de onafhankelijke cliëntondersteuner.
De cliëntondersteuner vind je bij MEE of bij Zorgbelang.
De cliëntenraad kan je soms ook helpen.
De cliëntenraad is er niet voor persoonlijke problemen.

Maar soms is jouw probleem ook een probleem voor andere
cliënten.

Een voorbeeld:
Ik wil graag op zondag tussen de middag warm eten.
Maar de begeleider zegt dat dat niet kan.
Ik heb daarom de cliëntenraad gevraagd het te bespreken.
De raad heeft alle cliënten gevraagd.
De meeste cliënten zijn het met mij eens.
Ze vinden het fijn om zondags tussen de middag warm te eten.
De raad gaat het nu bespreken met de manager.
De raad gaat de manager adviseren om voortaan op zondag
tussen de middag warm te eten.