Wat is recht op goede zorg?

Het recht op goede zorg betekent dat begeleiders goed voor cliënten moeten zorgen.
Begeleiders moeten goede zorg geven.

Daarom hebben cliënten soms minder informatie of minder zeggenschap of minder privacy of minder vrijheid.

Je begeleider moet samen met jou goed kijken wat goede zorg is.

Goede zorg is:

  • veilig: de cliënt moet geen gevaar lopen juist doordat hij zorg krijgt.
  • doeltreffend: begeleiders moeten die ondersteuning geven die de cliënt nodig heeft.
  • doelmatig: begeleiders moeten niet te weinig en niet teveel ondersteuning geven aan de cliënt.
  • cliëntgericht: begeleiders moeten de ondersteuning zo geven dat het past bij de cliënt.
  • op tijd: begeleiders moeten ondersteuning geven op het moment dat de cliënt de ondersteuning nodig heeft.
  • afgestemd op de reële behoefte van de cliënt: dat betekent dat de cliënt de ondersteuning moet krijgen die hij echt nodig heeft.
  • gebruikmakend van passende hulpmiddelen: als er hulpmidden bestaan om de cliënt goed te ondersteunen, moet de begeleider die gebruiken.

De zorg die jij krijgt, staat in je ondersteuningsplan.
In je ondersteuningsplan staat wat jij samen met je begeleiders
goede zorg voor jou vinden.

Het kan zijn dat jij vindt dat je geen goede zorg krijgt.
Praat hier dan over met je begeleider.
Of met iemand die je vertrouwt.