Mag je vertegenwoordiger alles van je weten? (H4)

Familieleden mogen niet zomaar je dossier lezen.
Dat mag alleen als jij dat goed vindt.

Niet iedereen kan goed zelf over alle zaken beslissen.
Je vertegenwoordiger behartigt dan jouw belangen voor die zaken die je niet goed zelf kan beslissen.
Je vertegenwoordiger is vaak een familielid,
je vader of moeder of je broer of zus.
De vertegenwoordiger mag dan namens jou het dossier lezen.
Dan weegt je recht op een goed vertegenwoordiger zwaarder dan je recht op geheimhouding.
Alleen je vertegenwoordiger mag dan je dossier lezen.
Andere familieleden of vrienden mogen dat alleen met jouw toestemming.

Sommige cliënten hebben een wettelijk vertegenwoordiger.
Dat is een vertegenwoordiger die door de rechter is benoemd.
Een curator of een mentor.
De curator of mentor mag het dossier wel lezen.
Hij moet opkomen voor jouw belangen.
Daarvoor heeft hij de informatie nodig.
De cliënt hoeft daarvoor niet eerst toestemming te geven.

Het kan zijn dat je niet wil dat de curator of mentor alles weet.
Je zegt dan dat je niet wil dat de curator of mentor bepaalde informatie krijgt.
De begeleider beslist of de curator of mentor die informatie nodig heeft.
Hij overlegt daarover met anderen.
Als de curator of mentor de informatie niet echt nodig heeft, heeft hij geen recht op die informatie.