Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon?

Een cliëntenvertrouwenspersoon kan je helpen als je ergens ontevreden over bent.

Als je boos of bang of verdrietig bent.

Een cliëntenvertrouwenspersoon wordt ook wel CVP genoemd.
Soms ook raadsman of ombudsman of vertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon neemt de klacht niet van je over.
Hij ondersteunt jou bij het oplossen van je klacht.
Hij staat aan jouw kant. Hij is partijdig aan jou.
Hij is onafhankelijk van de zorginstelling.
Je kunt de cliëntenvertrouwenspersoon vertrouwen.
Hij vertelt niet aan anderen wat jullie besproken hebben.
Hij kan helpen bij het vinden van informatie.
Hij kan helpen bij het gesprek met je begeleider of de manager.
Of met het schrijven van een brief aan je begeleider of de manager.
Hij kan ook helpen met het indienen van een klacht bij de zorginstelling.

Of bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie.
Jij bepaalt welke ondersteuning je wilt van de cliëntenvertrouwenspersoon.

Een voorbeeld:
Ik wil graag een tatoeage.
Maar mijn begeleider vindt dat niet goed.
Volgens mij mag ik dat zelf beslissen.
Maar mijn begeleider zegt dat dat niet zo is.
Daarom ben ik naar de cliëntenvertrouwenspersoon gegaan.
Hij heeft me uitgelegd dat ik zelf mag beslissen.
Alleen als ik iets wil wat gevaarlijk is, of als ik iets wil dat heel nadelig voor mij.
Dan mag de begeleider het tegenhouden.
Ik vond het eng om weer met mijn begeleider hierover te praten.
Daarom heeft de cliëntenvertrouwenspersoon mij ondersteund.
De begeleider heeft goed geluisterd.
Samen hebben we bekeken wat de voordelen zijn van een tatoeage.
En wat de nadelen zijn.
En wat de gevaren kunnen zijn.
Mijn begeleider heeft me geholpen om goed te beslissen.
Ik heb nu een tatoeage op een plek waar niemand dat ziet.
Ik ben trots op mijn tatoeage.
Dankzij de ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon, is het mij gelukt.