Wat zijn huisregels?

Huisregels zijn de afspraken die gelden in de woonvorm of op het activiteitencentrum.
Iedere cliënt moet zich aan die regels houden.

Huisregels zijn er zodat alles goed geregeld kan worden.
Dat is zeker belangrijk als je met meer mensen samen bent.

Die regels horen op papier te staan.
Iedere cliënt moet geïnformeerd zijn over de huisregels.
Je kunt je begeleider vragen naar de huisregels.

Het is goed als begeleiders en cliënten samen de huisregels maken.
En ze regelmatig met elkaar te bespreken.
Zijn ze nog nodig? Moeten ze veranderd worden?

De cliëntenraad heeft adviesrecht over de huisregels.
De cliëntenraad moet het met de huisregels eens zijn.

Soms zijn er ook nog andere regels.
Regels waar jij je aan moet houden maar die niet op papier staan.
Het is goed om dat te bespreken met elkaar.
Of met je begeleider.
Zijn die regels wel nodig?
Als de regels nodig zijn, is het belangrijk dat ze op papier staan.
Dan weet iedereen waar hij aan toe is.