Wat zijn huisregels? (H6)

In de Wet zorg en dwang staat dat er huisregels moeten zijn.
Huisregels zijn de regels die gelden in een woonvorm of op een activiteitencentrum.
Iedere cliënt moet zich aan die regels houden.

Huisregels zijn er zodat alles goed geregeld kan worden.
En dat het veilig is.
Huisregels mogen alleen gaan over het goed regelen en veiligheid.
Andere zaken mogen niet in de huisregels staan.

Die regels horen op papier te staan.
Iedere cliënt moet weten dat de huisregels er zijn

Het is goed als begeleiders en cliënten samen de huisregels maken.
En de regels ieder jaar met elkaar bespreken.
Zijn de regels nog nodig?
Moeten ze veranderd worden?

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over de huisregels.
De cliëntenraad moet het met de huisregels eens zijn.

Een voorbeeld:
In de huisregels stond dat we geen huisdieren niet mogen hebben.
De cliëntenraad heeft daarover vergaderd met de manager.
Anderen mogen geen last hebben van jouw huisdier.
Maar een huisdier waar niemand last van heeft, en waar je zelf voor kunt zorgen, dat mag wel.
Nu staat in de huisregels dat huisdieren niet mogen als ze overlast geven.
Dus gelukkig mag ik mijn parkiet gewoon houden.
Ik zorg er zelf goed voor.