Wat kun je doen als je het niet eens bent met je vertegenwoordiger? (H3)

Een vertegenwoordiger moet zijn best doen om een goede vertegenwoordiger te zijn:

  • Hij moet goed naar je luisteren.
  • Hij moet je ondersteunen als je zelf een besluit neemt.
  • Hij moet namens jou goede besluiten nemen.
  • Hij moet het besluit alleen overnemen als het voor jou te moeilijk is.

Dat geldt ook voor je wettelijk vertegenwoordiger, de mentor,
de curator en de bewindvoerder.

Het kan zijn dat jij vindt dat de vertegenwoordiger het niet goed doet.

Dat hij niet goed naar je luistert.
Of dat hij verkeerde beslissingen voor je neemt
Of dat hij meer beslissingen voor je neemt dan jij nodig vindt.
Dan is het belangrijk dat je daar over praat.
Met je vertegenwoordiger of met je begeleider of iemand anders.
Samen kun je dan kijken of het beter kan.

Het kan zijn dat je dat lastig vindt om te bespreken.
Je kunt dan iemand vragen je te ondersteunen bij dat gesprek.

Als een wettelijk vertegenwoordiger zijn werk niet goed doet,
Kan hij door de rechter worden ontslagen.