Wat weegt zwaarder, goede zorg of vrijheid?

Jouw vrijheid weegt zwaarder als jij dat wilt.
Behalve als de goede zorg nodig is om te voorkomen dat het voor jou of anderen gevaarlijk wordt.
Of als je keuze voor jou ernstig nadeel geeft.

Het kan zijn dat goede zorg nodig is.
Dan mag de begeleider jou in je vrijheid beperken.
Dat mag alleen binnen de regels van de wet.
Alleen als jij een Rechtelijke machtiging hebt.
Of als je In bewaring stelling hebt.
Of als je een BOPZ – indicatie hebt.

De begeleider moet je zo min mogelijk in je vrijheid beperken.
Hij moet daarover met jou overleggen.
Hij moet het ook aan je vertegenwoordiger vertellen.

De begeleider moet in je ondersteuningsplan zetten dat hij jouw vrijheid heeft beperkt om goede zorg te kunnen geven.
Hij moet ook opschrijven welke reden hij daarvoor heeft.

Een voorbeeld:
Ik ben erg gespannen.
Vaak loopt het dan mis als ik niet de juiste ondersteuning krijgt.
In mijn ondersteuningsplan staat wat dat voor mij is.
Mijn begeleidster stuurt me naar mijn kamer.
Op mijn kamer staat een grote boksbal.
Door daar tegenaan te slaan, word ik weer rustiger.
Daar heb ik niet altijd zin in.
Maar het is wel heel goed voor me.
Als ik dat niet doet gaat het mis op de groep.
Dan moeten twee begeleiders me naar de speciale rustruimte trekken.
Dat is heel vervelend.
Daarom mag de begeleidster mijn vrijheid beperken.
Zij mag me naar mijn kamer sturen.
Na afloop praten we er samen over.

De begeleider beslist wat het zwaarste weegt:
Goede zorg of jouw recht op vrijheid.
Hij mag dat besluit niet alleen nemen.
Hij moet daarover overleggen met anderen.

De begeleider moet jou dat goed uitleggen.
De begeleider moet het ook met je vertegenwoordiger bespreken.

Als je het niet met je begeleider eens bent, kun je daarover klagen.

In hoofdstuk 6 ‘Recht op vrijheid’ lees je meer hierover.