Wat doet een geschillencommissie?

Een geschillencommissie bestaat uit een aantal mensen van buiten de zorginstelling.

De geschillencommissie behandelt de klachten die de cliënt niet met de zorginstelling kon oplossen.

Een klacht indienen bij de geschillencommissie is gratis.
Eerst kijkt de geschillencommissie of ze de klacht gaat behandelen.
De klacht moet gaan over de zorginstelling.

En je moet de klacht al besproken hebben met de zorginstelling.
Behalve als het voor de cliënt heel moeilijk is om de klacht met de zorginstelling te bespreken.

De geschillencommissie gaat de klacht onderzoeken.
Dan doet de geschillencommissie een uitspraak.
Daar heeft de geschillencommissie een half jaar de tijd voor.
Behalve als de klachtbehandeling haast heeft.
Dan hoor je eerder wat de geschillencommissie besloten heeft.
Het kan zijn dat jij gelijk krijgt.

Het kan ook dat de zorginstelling gelijk krijgt.
De geschillencommissie vertelt de uitspraak aan jou.
En aan de zorginstelling.

Als de geschillencommissie jou gelijk geeft, geven ze een advies aan de zorginstelling om de klacht op te lossen.
De zorginstelling moet dat advies opvolgen.

Een voorbeeld:
Doordat ik in een rolstoel zit, heb ik een aangepast toilet nodig.
Er is op mijn woning een aangepast toilet.
Maar deze is beneden en mijn slaapkamer is boven.
Ik vind dat erg onhandig.
Mijn begeleider vindt dat ik me aanstel.
Daarom heb ik ook een gesprek gehad met de leidinggevende.
Hij zegt dat er geen geld voor is en dat het niet echt nodig is.
Ik ben toen naar de cliëntenvertrouwenspersoon gegaan.
Hij heeft me geholpen om een klacht in te dienen.
Ik heb een brief geschreven aan de zorginstelling.
De zorginstelling heeft onderzoek gedaan. Ook de
zorginstelling vindt dat het voldoende is als ik het toilet beneden
kan gebruiken.
Ik ben nog steeds ontevreden.
De cliëntenvertrouwenspersoon gaat me helpen om een brief te schrijven aan de geschillencommissie.
Ik ben benieuwd wat de geschillencommissie zal zeggen.

Het kan zijn dat het probleem waar je over klaagt jou geld heeft gekost.
De geschillencommissie kan dan de zorginstelling verplichten jou geld te geven.
Dat kan als jij schade hebt geleden door een fout van de zorginstelling.
Dan krijg je geld om de schade te vergoeden.

Een voorbeeld
Omdat jouw brommer niet in de schuur stond, is hij gestolen.
De schuur stond vol, dus jouw brommer paste er niet bij.
Jij vindt dat de schuld van de begeleiders.
Zij hadden jou moeten helpen je brommer in de schuur te zetten.
Of om de schuur op te ruimen.
Je wil dat de zorgaanbieder je nieuwe brommer vergoedt.
De zorgaanbieder vindt dat het je eigen schuld is.
Dus ze geven je geen geld voor een nieuwe brommer.