Wat is een ondersteuningsplan?

In het ondersteuningsplan staat waar je ondersteuning bij nodig hebt.
Iedere cliënt heeft een eigen ondersteuningsplan.

Een ondersteuningsplan heet soms anders:

 • Zorgplan.
 • Begeleidingsplan.
 • Behandelplan.
 • Handelplan.
 • Persoonlijk plan.
 • Verpleegplan.
 • Werkplan.
 • Groeiplan.
 • OP, dat is de afkorting voor ondersteuningsplan.
 • POP, dat is de afkorting voor persoonlijk ondersteuningsplan.
 • COP, dat is de afkorting van cliëntondersteuningsplan.
 • IP, dat is de afkorting van individueel plan.
 • IOP, dat is de afkorting van individueel ondersteuningsplan.