Wie zijn belangrijk als het gaat om onvrijwillige zorg? (H6)

Verschillende mensen helpen mee om onvrijwillige zorg te voorkomen als dat kan:

 • Jijzelf, door goed te vertellen en te luisteren.
  En je mening goed te zeggen.
 • Jouw vertegenwoordiger, als het voor jou ingewikkeld is om te beslissen over de zorg die nodig is.
 • De zorgverantwoordelijke, dat is meestal je begeleider.
  Hij maakt samen met jou je ondersteuningsplan.|
 • Een collega van je begeleider die een andere opleiding heeft.
  Dat is vaak de gedragsdeskundige.
  Hij helpt mee zoeken naar andere oplossingen zodat onvrijwillige zorg niet nodig is.
 • De cliëntenvertrouwenspersoon, hij kan ondersteunen om duidelijk te maken dat je geen onvrijwillige zorg wil.
 • De arts kijkt mee als het gaat over medische zaken.
 • De Wzd-functionaris, dat is de arts of de gedragsdeskundige.
  Bij iedere zorginstelling is een Wzd-functionaris.
  Hij beoordeelt de zorgplannen waar onvrijwillige zorg in staat.
  De Wzd-functionaris let er ook op dat onvrijwillige zorg goed wordt toegepast.
  Dat de begeleiders zich houden aan de afgesproken regels.
 • De externe deskundige, dat is iemand die niet bij de zorginstelling werkt.
  Hij kijkt mee als het niet lukt om onvrijwillige met zorg te stoppen.