Kun je altijd je recht krijgen? (H1)

Soms wil je iets heel graag.
Maar dat lukt niet altijd.
Ook al heb je er misschien wel recht op.

Als er niet voldoende geld is, krijg je niet wat jij graag wilt.

Een voorbeeld:
Ik wil graag een verre reis maken.
Maar ik heb niet genoeg geld voor die reis.
Dan kan ik wel gaan sparen.
Maar voorlopig kan ik niet op reis.

Als jouw mogelijkheden beperkt zijn, krijg je niet altijd wat je wil.

Een voorbeeld:
Ik wil graag zelfstandig douchen.
Maar ik kan niet zelf mijn eigen lichaam goed verzorgen.
De begeleider helpt me daarom met douchen.
Ik heb dus minder privacy dan ik zou willen.

De zorginstelling kan niet alles, dus krijg je niet altijd wat je wil.

Een voorbeeld:
Ik vind het heerlijk om laat naar bed te gaan.
Maar mijn begeleider gaat om 10 uur naar huis
En hij moet me helpen om in bed te komen.
Ik ga daarover praten met mijn begeleider.

Het is belangrijk dat je vertelt wat jij wilt.
Dan kan je begeleider kijken wat er mogelijk is.

Als je je rechten niet kent, krijg je niet altijd waar je recht op hebt.

Een voorbeeld:
Ik wil graag weten wat er in mijn dossier staat.
Maar ik wist niet dat ik daar recht op heb.
Daarom heb ik het nooit gevraagd.
Mijn begeleider weet niet dat ik dat graag zou willen.

Het is altijd goed om te bespreken wat je graag wilt.
Dan kan iedereen zijn best daarvoor doen.
En kom je dichter bij je rechten.

Als je een vertegenwoordiger hebt, beslist hij soms voor jou.

Een voorbeeld:
Ik wil graag op de fiets overal naar toe.
Mijn vertegenwoordiger vindt dat veel te gevaarlijk.
Ik overzie het gevaar niet goed.
Dan maakt mijn vertegenwoordiger voor mij de keuze.
Hij moet daarvoor wel met mijn begeleider overleggen.
Ik kan misschien wel gaan oefenen.
Dan kan ik straks misschien wel alleen gaan fietsen.
Of samen met een vrijwilliger.

Soms weegt het ene recht zwaarder dan het andere.
De begeleider moet kijken welk recht het zwaarste weegt.
Dus hij beslist welk recht het belangrijkste is.
Soms is dat je recht op goede zorg.
Soms is een ander recht belangrijker.
Dan krijg je dat andere recht niet of minder.