Waar moet je aan denken als je wilt klagen?

Iedereen heeft het recht om te klagen.
Anderen mogen niet zeggen dat het niet terecht is om te klagen.
Want als jij ergens bang, boos of verdrietig over bent, dan heb je het recht om te klagen.

Als je wilt klagen is het handig om hier aan te denken:

 • Blijf vriendelijk als je vertelt waarover je klaagt.
  Als je boos wordt, is het voor de ander en voor jou lastiger om
  er goed over te praten.
 • Zeg duidelijk waar je klacht over gaat.
  Als jij duidelijk bent over je klacht, kan de ander ook duidelijk zijn over wat er kan en niet kan.
 • Vraag ondersteuning als je het lastig vindt om te klagen.
  Bij een gesprek over je klacht.
  Bij het schrijven van een brief over je klacht.
  Bij het bedenken wat je wilt bereiken met je klacht.
  Bij het indienen van je klacht bij de zorginstelling.
  Bij het indienen van je klacht bij de klachteninstantie.
  Of bij andere zaken waar jij ondersteuning bij wilt.
 • Vraag informatie over wat je kunt doen als je wilt klagen.
  Wat staat er in de klachtenregeling?
  Is er een cliëntenvertrouwenspersoon die kan helpen?
  Of een klachtenfunctionaris?
 • Vraag uitleg totdat je echt begrijpt waarom het is zoals het is.
  Soms kan je klacht niet worden opgelost.
  Dan is er een goede reden voor.
  Je hebt recht op de uitleg over die goede reden.
  Als je het niet met de reden eens bent, mag je verder gaan met je klacht.
 • Als het niet lukt er samen uit te komen, kun je een klacht indienen.

Het lukt niet altijd om je klacht op te lossen.
Kijk samen met iemand die je vertrouwt of je verder wilt met je klacht.
Het kan soms verstandiger zijn om de situatie zo te laten.