Grens aan zeggenschap 5 - Je keuzes moeten passen bij goede zorg

 

Als je in een zorginstelling woont, moeten de begeleiders je goede zorg en ondersteuning bieden.
De begeleider is ervoor verantwoordelijk dat jij geen gevaar loopt.
Of dat je anderen niet in gevaar brengt.
Of dat je jezelf ernstig benadeelt door een verkeerde keuze.
Het kan zijn dat de keuze die je wilt nemen gevaarlijk is voor jezelf of voor anderen.
Of dat je keuze heel nadelig voor je is.
Als het gaat om een voor jou ingewikkelde keuze,
dan weegt dat gevaar of nadeel zwaarder dan je recht op zeggenschap.
De begeleider bepaalt dan dat je niet zelf kan beslissen.
Dat de keuze te ingewikkeld voor jou is.
Je vertegenwoordiger of de begeleider beslist dan voor jou.
Hij moet dat wel goed aan jou uitleggen.
Hij moet je ook vertellen wat hij voor je beslist heeft.

Een voorbeeld:
Ik wil graag zelf mijn medicijnen beheren.
Maar de begeleider heeft gemerkt dat ik dat dan vaak vergeet.
Dat is gevaarlijk voor mij.
Daarom beheren de begeleiders mijn medicijnen.