Wat zijn protocollen en reglementen?

Een protocol is een lijst met regels over een bepaald onderwerp.
Het is een lijst met afspraken. Een soort gebruiksaanwijzing.
Een protocol heet soms reglement of regeling.

Voorbeelden van protocollen en reglementen:

De klachtenregeling
Daarin staat hoe de regels zijn als een cliënt wil klagen.
In de regeling staan dus jouw rechten bij een klacht.

Het protocol brandveiligheid
Daarin staan de regels wat er moet gebeuren bij brand.
In het protocol staat dus jouw recht op veiligheid bij brand.

Het protocol toepassing vrijheidsbeperkingen.
Daarin staat hoe vrijheidsbeperkingen in het algemeen moeten worden toegepast.
Wie dat mogen doen.
Hoe de vrijheidsbeperking wordt toegepast.
Aan wie het moet worden verteld.
Waar het wordt opgeschreven.
In het protocol staan dus je rechten bij vrijheidsbeperkingen.

De gedragscode
Daarin staat hoe begeleiders met cliënten om moeten gaan.
Dat ze cliënten niet mogen uitschelden.
Dat ze cliënten geen pijn mogen doen.
Dat ze zich netjes moeten gedragen.
In de gedragscode staat dus jouw recht op een goede bejegening.

De cliëntenraad heeft adviesrecht over alle protocollen en reglementen waar de cliënten mee te maken kunnen krijgen.