Hoe werkt een communicatie–schrift? (H4)

Niet iedere cliënt kan thuis zelf vertellen hoe het op het activiteitencentrum gegaan is.
Of op het activiteitencentrum vertellen hoe het op de woonvorm gegaan is.

Daarom hebben sommige cliënten een communicatie–schrift.
Dat wordt ook wel het overdrachtschrift genoemd.
Daarin schrijven de begeleider van het wonen en de begeleider van het activiteitencentrum aan elkaar.
De informatie in het communicatie–schrift maakt dat de begeleiders goed voor jou kunnen zorgen.

In het communicatie–schrift staat alleen wat belangrijk is voor die goede zorg.

Een voorbeeld:
Mijn begeleider had in mijn communicatie–schrift geschreven dat ik vannacht in mijn bed heb geplast.
Ik vind het vervelend dat mijn begeleider op het activiteitencentrum dat nu weet.
Hij heeft die informatie niet nodig om goed voor mij te zorgen.

Het is goed als de begeleider met jou overlegt wat hij in het communicatie–schrift opschrijft.

Jij mag zelf lezen wat er in je communicatie schrift staat.
Of vragen of de begeleider het aan je voorleest.