Wat is het recht op eten en drinken?

Iedereen heeft recht op eten en drinken.
Dat recht geldt ook voor jou.

In een woonvorm zorg je met elkaar voor het eten.
Of de begeleiders regelen dat.
Daar heb je recht op.
Als je zelfstandig woont, heb je recht op voldoende geld om eten te kunnen kopen.
Niemand in Nederland hoeft honger te hebben.
Je hebt recht op eten en drinken.
Dat recht mag niemand je afnemen.
Ook niet voor straf.

Het recht op eten betekent niet dat je altijd kunt kiezen.
Zeker als je met meer mensen bij elkaar woont, kan dat niet altijd.
Je moet dan afspreken hoe je dat regelt.
Bijvoorbeeld om de beurt kiezen wat er gegeten wordt.
Je kunt ook een menu – commissie hebben.
De cliënten in die commissie kiezen dan het eten.

Een voorbeeld:
De afspraak is bij ons dat we om 6 uur eten.
Dat lukt mij niet altijd.
Als ik later thuis kom, overleg ik met de begeleider.
Soms kan hij mijn eten apart houden.
Soms lukt dat niet.
Dan krijg ik in ieder geval een boterham en een kop soep