Wat is het recht op vrijheid? (H6)

Iedereen heeft recht op vrijheid.
Dat recht geldt ook voor jou.

Je hebt het recht om te gaan en te staan waar je wilt en wanneer je dat wilt.
Dat betekent dat anderen die vrijheid niet zomaar kunnen afpakken.
Het is belangrijk dat jij het eens bent met de zorg die je krijgt.
Dat noemen we vrijwillige zorg.

Anderen mogen niet voor jou beslissen wat je moet doen, en wat je niet mag doen.
Anderen mogen je vrijheid niet zomaar beperken.
Dat is onvrijwillige zorg.
Onvrijwillige zorg mag alleen als het echt niet anders kan.

Een voorbeeld:
Ik moest voor straf naar mijn kamer.
Ik ben toch geen klein kind meer, ik vind dat niet leuk.

Een cliënt woont in een zorginstelling omdat het nodig is.
Maar hij is niet verplicht daar te wonen.
Hij woont daar vrijwillig.
We noemen dat een vrijwillige opname.
De cliënt begrijpt dat hij ondersteuning nodig heeft.
Maar als hij dat zou willen, kan hij weggaan.

Soms is het nodig dat een cliënt in een zorginstelling woont.
Ook als hij dat niet wil.
Dat noemen we een onvrijwillige opname.
Dat mag alleen als het echt niet anders kan.

Het recht op vrijheid is geregeld in de Wet zorg en dwang.