Moeilijke woorden in hoofdstuk 1

Cliënt
Iemand die begeleiding, ondersteuning, zorg of diensten van een zorginstelling krijgt.
Bijvoorbeeld de bewoners van een woonvorm en de deelnemers van een activiteitencentrum.

Regering
De regering is de groep mensen die het land bestuurt.
De regering is de baas van het land.

Privacy
Iets voor jezelf, privé.
Bijvoorbeeld informatie die alleen voor jou is.
Dat noemen we ook wel informationele privacy of geheimhouding.
Of je eigen ruimte. Een eigen plek waar je alleen kunt zijn.
Dat noemen we ook wel ruimtelijke privacy.

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Iemand met wie cliënten kunnen praten als er een probleem is met de zorg of begeleider.
Samen kijken zij welke oplossing er gevonden kan worden.

Ondersteuningsplan
Het plan waarin opgeschreven wordt hoe de begeleiding en ondersteuning van een cliënt eruit gaat zien.
Dit plan heet ook wel begeleidingsplan of zorgplan, behandelplan,
handelplan, persoonlijk plan, verpleegplan, werkplan, groeiplan,
OP, dat is de afkorting voor ondersteuningsplan,
POP, dat is de afkorting voor persoonlijk ondersteuningsplan,
COP, dat is de afkorting van cliëntondersteuningsplan,
IP, dat is de afkorting van individueel plan,
IOP, dat is de afkorting van individueel ondersteuningsplan.

Zorginstelling
De organisatie die zorg- en dienstverlening organiseert.
Ook wel instelling of zorgaanbieder genoemd.
Bijvoorbeeld een woonvorm of een activiteitencentrum.

Activiteitencentrum
De plek waar je overdag naar toe gaat voor je werk of activiteiten. Activiteitencentrum heet ook dagbesteding, werkplek of AC.

Cliëntenraad
De raad die namens alle cliënten meedenkt, meepraat en meebeslist.
De raad komt op voor de gezamenlijke belangen van de cliënten.
De rechten van de raad staan in de wet Wmcz
Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Manager
De baas of leidinggevende van een deel van de organisatie.

Dossier
Alle gegevens van de cliënt rond de zorg- en dienstverlening.