Kan je tegen je zin in opgenomen worden in een zorgaanbieder? (H6)

Het kan nodig zijn om iemand op te nemen in een zorginstelling.
Dat is als hij niet goed voor zichzelf kan zorgen.
En als hij zichzelf in gevaar brengt.
Of als hij anderen in gevaar brengt.

Als de cliënt in een zorginstelling wil wonen, is er geen probleem.
Hij krijgt dan de ondersteuning die hij nodig heeft.

Maar het kan zijn dat de cliënt niet in een zorginstelling wil wonen.
Dan mag hij niet zomaar tegen zijn zin worden opgenomen.
Dat kan alleen als de cliënt zichzelf in gevaar brengt.
Of als de cliënt anderen in gevaar brengt.
Daarover beslist de rechter of de burgemeester.

Als de rechter beslist dat een opname nodig is, krijgt de cliënt een Rechtelijke Machtiging.
Dat wordt ook wel RM genoemd.
Hij is dan tegen zijn zin opgenomen in een zorginstelling.
Dat heet een onvrijwillige opname.

Een voorbeeld:
Ik heb altijd bij mijn moeder gewoond.
Mijn moeder moest naar het verzorgingstehuis.
Maar ik wilde niet naar een instelling.
Volgens mijn moeder kon ik niet alleen blijven.
Dat zou echt heel gevaarlijk zijn.
Dus er moest echt iets gebeuren.
Mijn moeder zei dat ik moest worden opgenomen.
Maar ik wilde echt niet in een instelling gaan wonen.
Daarom vroeg de hulpverlener een RM aan.
De rechter gaf de RM.
Toen moest ik naar de instelling.
Nu woon ik dus in een zorginstelling.

Het kan zijn dat er haast bij is om een cliënt op te nemen in een zorginstelling.
Omdat de cliënt direct hulp nodig heeft.
Dan is er geen tijd om de rechter om toestemming te vragen.
Dan kan de burgemeester toestemming geven voor de opname.
Dat heet een In Bewaring Stelling.
Het wordt ook wel IBS genoemd.