Wat weegt zwaarder, goede zorg of zeggenschap?

Jouw zeggenschap weegt zwaarder.
Behalve als je voor een keuze wilsonbekwaam bent.
Of als je keuze voor jou ernstig nadeel geeft.
En als het door je keuze gevaarlijk is voor jou of anderen.

Het kan zijn dat goede zorg zwaarder weegt dan jouw zeggenschap.
Dan kiest de begeleider voor jou.
Hij moet je dan vertellen dat hij voor jou het besluit neemt.
Hij moet dan kiezen wat dicht bij jouw eigen keuze ligt.
En vertellen wat hij voor jou beslist heeft.

De begeleider moet in je ondersteuningsplan zetten dat hij een keuze voor jou heeft gemaakt.
Hij moet ook opschrijven welke reden hij daarvoor heeft.

Een voorbeeld:
Ik heb ’s ochtends nooit zin in eten.
Ik wil daarom niet ontbijten.
De begeleider vindt dat ongezond.
Hij zegt dat ik moet ontbijten.
Misschien is niet ontbijten niet zo gezond.
Dat begrijp ik wel maar ik vind dat niet zo belangrijk.
En ik loop geen gevaar.
En het is niet heel nadelig voor me.
Daarom weegt mijn recht op zeggenschap zwaarder.
En mag ik zelf de keuze maken om niet te ontbijten.
De begeleider moet me wel informeren over de nadelen.
Maar ik mag zelf kiezen.

De begeleider beslist wat het zwaarste weegt:
Goede zorg of jouw recht op zeggenschap.
Hij mag dat besluit niet alleen nemen.
Hij moet daarover overleggen met anderen.

De begeleider moet jou dat goed uitleggen.
De begeleider moet dat ook bespreken met je vertegenwoordiger.

Als je het niet met je begeleider eens bent, kun je daarover klagen.

In hoofdstuk 3 ‘Recht op zeggenschap’ lees je meer hierover.