Mag je begeleider van het wonen alles van je weten wat er op het activiteitencentrum gebeurt? (H4)

De begeleider van het wonen moet goed voor jou kunnen zorgen.
Daarom heeft hij veel informatie over jou nodig.
Maar dat betekent niet dat hij alles moet weten.

Informatie van het activiteitencentrum mag niet zomaar doorverteld worden aan de begeleider van het wonen.
Daar moet jij toestemming voor geven.

Soms kan het belangrijk zijn dat begeleiders van het wonen wel weten wat er op het activiteitencentrum gebeurd is.
Ze hebben die informatie nodig om jou goede zorg te geven.
Dan mag die informatie wel doorverteld worden aan de begeleider van wonen.
Ook zonder jouw toestemming.
Anders kan de begeleider van het wonen jou geen goede zorg geven.
Dan weegt goede zorg zwaarder dan je privacy.
De begeleider moet dat wel aan jou vertellen.

Een voorbeeld:
De cliënt is op het activiteitencentrum ziek geworden.
Hij kan dat zelf niet aan zijn begeleiders vertellen.
Daarom is het belangrijk dat de begeleiders van het wonen die informatie krijgen van de begeleiders van het activiteitencentrum.