Moeilijke woorden in hoofdstuk 9

Vrije meningsuiting
Mogen zeggen wat jij van iets vindt.
Je eigen mening mogen zeggen.

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en de dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.

Discrimineren
Onderscheid maken.
Iemand achterstellen op grond van zijn anders-zijn.
Iemand uitsluiten op grond van zijn anders zijn.

Dossier
Alle gegevens van de cliënt rond de zorg- en dienstverlening.

Manager
De baas of leidinggevende van een deel van de organisatie.