Grens aan zeggenschap 6 – Je wettelijk vertegenwoordiger maakt keuzes voor jou (H3)

Als je een wettelijk vertegenwoordiger hebt,
dan mag je niet al je beslissingen zelf nemen.

Heb je een mentor?
Bij een beslissing over je zorg moet je mentor altijd meekijken.
Als je voor een besluit wilsonbekwaam bent, neemt de mentor het besluit namens jou.

Heb je een bewindvoerder?
Je mag dan niet zelf over je geld beslissen.

Heb je een mentor en een bewindvoerder?
Je mentor kijkt mee bij een besluit over je zorg.
Als je voor een besluit wilsonbekwaam bent, neemt de mentor het besluit namens jou.
Je mag dan niet zelf over je geld beslissen.
Je bewindvoerder beslist over je geld.

Heb je een curator?
Je mag dan niet zelf over je geld beslissen.
Bij een beslissing over je zorg moet je curator altijd meekijken.
Als je voor een besluit wilsonbekwaam bent, neemt de curator het besluit namens jou.