Moeilijke woorden in hoofdstuk 2

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.

Dossier
Alle gegevens van de cliënt rond de zorg- en dienstverlening.

Ondersteuningsplan
Het plan waarin opgeschreven wordt hoe de begeleiding en ondersteuning van een cliënt eruit gaat zien.
Dit plan heet ook wel begeleidingsplan of zorgplan, behandelplan, handelplan, persoonlijk plan, verpleegplan, werkplan, groeiplan, OP, dat is de afkorting voor ondersteuningsplan, POP, dat is de afkorting voor persoonlijk ondersteuningsplan, COP, dat is de afkorting van cliëntondersteuningsplan, IP, dat is de afkorting van individueel plan, IOP, dat is de afkorting van individueel ondersteuningsplan.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Iemand met wie cliënten kunnen praten als er een probleem is met de zorg of met een begeleider.
Samen kijken zij welke oplossing er gevonden kan worden.

Dagrapportage
De aantekeningen van de begeleiders voor de overdracht.

Indicatie
Een indicatie geeft aan hoeveel en welke zorg iemand nodig heeft.

Zorginstelling
De organisatie die zorg- en dienstverlening organiseert.
Ook wel instelling of zorgaanbieder genoemd.
Bijvoorbeeld een woonvorm of een activiteitencentrum.