Moeilijke woorden in hoofdstuk 5?

Privé
Iets dat alleen voor jou is.

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.

Wettelijk vertegenwoordiger
De wettelijk vertegenwoordiger is door de rechter benoemd.
Hij is degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening aan de cliënt.
Hij neemt zo nodig beslissingen namens de cliënt.
De curator, de mentor en de bewindvoerder zijn wettelijk vertegenwoordigers.

Stagiaire
Iemand die een opleiding doet.
Door te werken kan de stagiaire ervaring op doen.
Dat werk is dan een onderdeel van de opleiding.

Afluisterapparatuur
Een apparaat waarmee je de geluiden kan horen in een andere ruimte.

Uitluisteren
Met een apparaat luisteren naar de geluiden in een andere ruimte.

Domotica
Slimme apparaten die worden gebruikt in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking.

Onhygiënisch
Niet schoon, zo vies dat het gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid.