Wat is een klachtenregeling?

In de klachtenregeling staan de regels over wat je kunt doen met
een klacht.

  • De regels over hoe je kunt klagen.
  • Wie jou kan helpen bij het bespreken van je klacht.
  • Hoe je jouw klacht kunt indienen.
  • Hoe de zorginstelling jouw klacht gaat onderzoeken.
  • Wanneer je antwoord krijgt.

De zorginstelling moet alle cliënten laten weten dat er een klachtenregeling is.

En wat er in de klachtenregeling staat.
De klachtenregeling moet in eenvoudige taal zijn geschreven.
Vraag je begeleider om de klachtenregeling.
Vraag zo nodig om uitleg als je het toch nog lastig vindt.
Als je wilt klagen, kun je de cliëntenvertrouwenspersoon vragen om
je te ondersteunen.

Als er geen cliëntenvertrouwenspersoon is kun je ook ondersteuning
vragen van de klachtenfunctionaris.

Het kan zijn dat het voor jou te moeilijk is om een klacht in te dienen.
Je vertegenwoordiger kan dan namens jou een klacht indienen.
De cliëntenraad heeft adviesrecht over de klachtenregeling.
De raad adviseert ook over de keuze of jouw zorginstelling een
klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon heeft.