Wat weegt zwaarder, goede zorg of privacy?

Jouw privacy weegt zwaarder als jij dat wilt.
Behalve als de goede zorg nodig is om te voorkomen dat het voor jou of anderen gevaarlijk wordt.
Of als je keuze voor jou ernstig nadeel geeft.

Het kan zijn dat de begeleider vindt dat goede zorg nodig is.
Dan hoeft hij zich niet aan jouw recht op privacy te houden.
Hij moet jou wel zoveel mogelijk je privacy geven.
Hij moet daarover met jou overleggen.

De begeleider moet dat in je ondersteuningsplan zetten.
Hij moet opschrijven dat hij zich niet aan jouw recht op privacy houdt om goede zorg te kunnen geven.
Hij moet ook opschrijven welke reden hij daarvoor heeft.

Een voorbeeld:
Ik ben erg verdrietig en somber.
Ik wil alleen zijn.
De begeleider klopt aan mijn deur.
Hij wil me komen troosten.
Hij denkt dat het niet goed voor me is om alleen te zijn.
Ik snap wel dat het fijn is om getroost te worden.
Maar ik wil nu echt liever alleen zijn.
En er is geen gevaar als ik alleen blijf.
En ook geen ernstig nadeel.
Mijn recht op privacy weegt dus zwaarder.
De begeleider mag niet mijn kamer in komen.
Het kan zijn dat ik als ik verdrietig ben mezelf pijn ga doen.
Dat is heel nadelig voor mij.
Dan zou de begeleider wel naar binnen mogen.
Dan weegt de goede zorg zwaarder dan mijn privacy.

De begeleider beslist wat het zwaarste weegt:
Goede zorg of jouw recht op privacy.
Hij mag dat besluit niet alleen nemen.
Hij moet daarover overleggen met anderen.

De begeleider moet jou dat goed uitleggen.
Als dat niet kan, moet je begeleider het met je vertegenwoordiger bespreken.

Als je het niet met je begeleider eens bent, kun je daarover klagen.

In hoofdstuk 5 ‘Recht op privacy’ lees je meer hierover