1. Wat zijn rechten? (H1)

Rechten zijn afspraken en regels die zeggen wat je mag doen, mag hebben en mag vragen.

Het is belangrijk dat je als cliënt weet wat je rechten zijn.
Begeleiders moeten zich aan die afspraken en regels houden.

Een aantal afspraken en regels heeft de regering gemaakt.
Die afspraken en regels staan op papier in allerlei wetten.

Een voorbeeld:
Je hebt het recht om zelf iets te beslissen.

Andere afspraken en regels zijn er omdat we daarover allemaal hetzelfde denken.
Dat noem je normen en waarden.

Een voorbeeld:
Je staat in de bus op voor oudere mensen.
Dat hebben we met elkaar afgesproken.
Zij mogen zitten in de bus.

Er zijn veel soorten rechten.
Sommige gelden voor iedereen in de hele wereld of juist alleen in Nederland.
Er zijn ook rechten speciaal voor mensen met een beperking.