Moeilijke woorden in hoofdstuk 7

Privacy
Iets voor jezelf, privé.
Bijvoorbeeld informatie die alleen voor jou is.
Dat noemen we ook wel informationele privacy of geheimhouding.
Of je eigen ruimte. Een eigen plek waar je alleen kunt zijn.
Dat noemen we ook wel ruimtelijke privacy.

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.

Ondersteuningsplan
Het plan waarin opgeschreven wordt hoe de begeleiding en ondersteuning van een cliënt eruit gaat zien.
Dit plan heet ook wel begeleidingsplan of zorgplan, behandelplan, handelplan, persoonlijk plan, verpleegplan, werkplan, groeiplan,
OP, dat is de afkorting voor ondersteuningsplan,
POP, dat is de afkorting voor persoonlijk ondersteuningsplan,
COP, dat is de afkorting van cliëntondersteuningsplan,
IP, dat is de afkorting van individueel plan,
IOP, dat is de afkorting van individueel ondersteuningsplan.

Wilsonbekwaam
Iemand is wilsonbekwaam als hij de voordelen en de nadelen van een besluit niet goed begrijpt.
Als hij de gevolgen van een besluit niet goed kan overzien.

Tatoeage
Een tekening met inkt op je huid als versiering die niet vanzelf weer weggaat.

Rechtelijke machtiging (RM)
Bij een Rechtelijke Machtiging geeft de rechter toestemming dat een cliënt tegen zijn zin wordt opgenomen.

In Bewaring Stelling (IBS)
In Bewaring Stelling betekent dat een cliënt tegen zijn zin wordt opgenomen in een zorginstelling.
Dat kan alleen als de cliënt onmiddellijk gevaar loopt.

BOPZ – indicatie
Als het nodig is dat de cliënt wordt opgenomen maar hij kan zelf niet vertellen of hij wil worden opgenomen.
Omdat het dat niet goed begrijpt.

Zorginstelling
De organisatie die zorg- en dienstverlening organiseert.
Ook wel instelling of zorgaanbieder genoemd.
Bijvoorbeeld een woonvorm of een activiteitencentrum.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Iemand met wie cliënten kunnen praten als er een probleem is met de zorg of begeleider.
Samen kijken zij welke oplossing er gevonden kan worden.