Wat zijn de belangrijkste rechten van cliënten? (H1)

Het is goed om te weten wat je rechten zijn.
Dit zijn de belangrijkste rechten:

 • Het recht op informatie.
 • Het recht op zeggenschap.
 • Het recht op geheimhouding.
 • Het recht op privacy.
 • Het recht op vrijheid.
 • Het recht op goede zorg.
 • Het recht om te klagen.
 • Het recht op veiligheid.
 • Het recht op eten en drinken.
 • Het recht op een dak boven je hoofd.
 • Het recht op vrije meningsuiting.
 • Het recht op een vertegenwoordiger.
 • Het recht op een cliëntenraad.

Deze rechten gelden voor alle mensen.
Mensen met een beperking hebben dezelfde rechten als iedereen.
Bij sommige rechten zijn er extra afspraken gemaakt voor mensen met een beperking.
Dat wordt later in dit boek verder uitgelegd.