Wie bepaalt of jij wilsbekwaam bent? (H3)

Je begeleider bekijkt of je de voordelen en nadele van een keuze overziet.
Hij beslist of je voor die keuze wilsbekwaam bent.
Dan mag je de keuze zelf maken.
Of dat je voor die keuze wilsonbekwaam bent.
Dan beslist een ander voor jou.
De begeleider moet je dat vertellen.

Als het om een belangrijke, grote keuze gaat, moet hij overleggen.
Overleggen met andere begeleiders, met de gedragsdeskundige of met de arts.
Samen bekijken ze of jij voor deze keuze wilsbekwaam bent of niet.

Als je wilsonbekwaam bent voor een kleine beslissing,
beslist de begeleider namens jou.
Bij grotere beslissingen moet je vertegenwoordiger namens jou de beslissing nemen.

Het kan zijn dat jij het er niet mee eens bent dat je begeleider vindt dat je wilsonbekwaam bent voor een keuze.
Praat daarover met je begeleider of met iemand die je vertrouwt.
Je kunt daar ook een klacht over indienen.