Wat is wilsbekwaamheid? (H3)

Als je een beslissing wilt nemen, heb je daarvoor duidelijke informatie nodig.

Het is belangrijk dat je die informatie goed begrijpt.
Het is belangrijk dat je snapt wat de voordelen en nadelen van je beslissing zijn.
Als je dat goed begrijpt, ben je voor die keuze wilsbekwaam.
Dan heb je het recht om zelf te beslissen.

Iedereen is wilsbekwaam totdat het tegendeel is bewezen.
Dat betekent dat je zelf je keuzes mag maken totdat duidelijk is dat je de gevolgen van je keuzes niet goed overziet.