Moeilijke woorden in hoofdstuk 6

Vrijwillige zorg
Zorg waar de cliënt het mee eens is.
Of als de beslissing te ingewikkeld is voor de cliënt: zorg waar de vertegenwoordiger het mee eens is en waar de cliënt zich niet tegen verzet.

Onvrijwillige zorg
Zorg waar de cliënt het niet mee eens is.
Of als de beslissing te ingewikkeld is voor de cliënt, waar de vertegenwoordiger het niet mee eens is.
Of waar de cliënt zich tegen verzet.

Zorginstelling
De organisatie die zorg- en dienstverlening organiseert.
Ook wel instelling of zorgaanbieder genoemd.
Bijvoorbeeld een woonvorm of een activiteitencentrum.

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.

Zorgverantwoordelijke
Degene die het ondersteuningsplan maakt in overleg met de cliënt.
En die als het echt niet anders kan, onvrijwillige zorg kan opnemen in het ondersteuningsplan.
Dat is geregeld in de Wet zorg en dwang (Wzd). De persoonlijk begeleider is vaak de zorgverantwoordelijke.

Gedragsdeskundige
De gedragsdeskundige adviseert het team over de ondersteuning van clienten. Hij wordt ook wel orthopedagoog, psycholoog of gedragswetenschapper genoemd.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Iemand met wie cliënten kunnen praten als er een probleem is met de zorg of begeleider.
Samen kijken zij welke oplossing er gevonden kan worden.
De cliëntenvertrouwenspersoon werkt niet voor de zorginstelling.
Hij staat aan de kant van de cliënt.

Wzd-functionaris
Degene die eindverantwoordelijk is voor het opnemen van onvrijwillige zorg in het ondersteuningsplan en voor het verlenen van onvrijwillige zorg.
Dit is geregeld in de Wet zorg en dwang (de Wzd).

Ondersteuningsplan
Het plan waarin opgeschreven wordt hoe de begeleiding en ondersteuning van een cliënt eruit gaat zien.
Dit plan heet ook wel begeleidingsplan of zorgplan, behandelplan, handelplan, persoonlijk plan, verpleegplan, werkplan, groeiplan, OP, dat is de afkorting voor ondersteuningsplan, POP, dat is de afkorting voor persoonlijk ondersteuningsplan, COP, dat is de afkorting van cliëntondersteuningsplan, IP, dat is de afkorting van individueel plan.

De pagina’s 209 t/m 220 zijn vervallen doordat dit hoofdstuk herschreven is in verband met nieuwe wetgeving.