Wat is een zorg- en dienstverleningsovereenkomst?

Een zorg- en dienstverleningsovereenkomst is een lijst met afspraken tussen de cliënt en de woonvorm of het activiteitencentrum.

Deze afspraken kunnen gaan over wonen of over werken.
Door de afspraken op te schrijven weet je precies welke afspraken de zorginstelling moet nakomen.
En welke afspraken jij moet nakomen.

In de zorg- en dienstverleningsovereenkomst staan afspraken over:

  • het wonen of werken bij de zorginstelling.
  • de zorg en dienstverlening die jij krijgt bij de zorginstelling.
  • hoelang de afspraken gelden.
  • hoe de zorg die jij krijgt, betaald wordt.

De zorg- en dienstverleningsovereenkomst moet getekend worden door jou en iemand van de instelling.

Als je niet zelf je handtekening kan zetten dan kan jouw vertegenwoordiger tekenen.
Je kunt ook allebei je handtekening zetten.

Teken pas als je begrijpt wat er staat.