Moeilijke woorden in hoofdstuk 10

Activiteitencentrum
De plek waar je overdag naar toe gaat voor je werk of activiteiten.
Activiteitencentrum heet ook dagbesteding, werkplek of AC.

Zorginstelling
De organisatie die zorg- en dienstverlening organiseert.
Ook wel instelling of zorgaanbieder genoemd.
Bijvoorbeeld een woonvorm of een activiteitencentrum.

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.

Privacy
Iets voor jezelf, privé.
Bijvoorbeeld informatie die alleen voor jou is.
Dat noemen we ook wel informationele privacy of geheimhouding.
Of je eigen ruimte. Een eigen plek waar je alleen kunt zijn.
Dat noemen we ook wel ruimtelijke privacy.

Gedragsdeskundige
De gedragsdeskundige is de orthopedagoog of de psycholoog
Hij weet veel over gedrag en over het veranderen van gedrag.
De gedragsdeskundige werkt bij de zorginstelling.

Wettelijk vertegenwoordiger
De wettelijk vertegenwoordiger is door de rechter benoemd.
Hij is degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening aan de cliënt.
Hij neemt zo nodig beslissingen namens de cliënt.
De curator, de mentor en de bewindvoerder zijn wettelijk vertegenwoordigers.

Manager
De baas of leidinggevende van een deel van de organisatie.

Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperking betekent dat je bepaalde dingen niet mag.
Het kan zijn niet naar buiten mogen, niet bellen, geen vrienden ontvangen.
Dat wordt ook wel onvrijwillige zorg genoemd.

Goede bejegening
Goede bejegening betekent dat anderen netjes met je omgaan.
Dat anderen respect voor je hebben.

De LFB
Landelijke belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking

Onderling Sterk vereniging
Belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Raad op Maat
De organisatie die cliënten helpt hun stem te laten horen.

MEE
Organisatie die mensen met een beperking ondersteuning biedt.
Het gaat om ondersteuning korte vragen of problemen over:
Leren en werken, opvoeding en ontwikkeling, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken.