Wie kan je helpen om voor je rechten op te komen? (H1)

Het is best moeilijk om zelf voor je rechten op te komen.
Je kunt hulp vragen van anderen.
Die kunnen je helpen om informatie te vinden.
En ze kunnen je ondersteunen bij het gesprek over je rechten.

Je kunt hulp vragen aan je familie of een vriend.
Of aan een begeleider of medewerker van de zorginstelling.

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft als taak om cliënten te ondersteunen bij klachten.
Dus kijk of bij jouw zorginstelling een cliëntenvertrouwenspersoon is.

Je kunt het ook bespreken in het bewonersoverleg.
Het bewonersoverleg heet ook wel huisoverleg of huiskameroverleg.
Op je werk bij het activiteitencentrum heet het werkoverleg.

Je kunt je punt ook doorgeven aan de cliëntenraad.
De cliëntenraad helpt als jouw punt voor meer cliënten een probleem is.
Want de cliëntenraad komt op voor alle cliënten.
De cliëntenraad overlegt met de manager.
De raad kan opkomen voor de rechten van alle cliënten.