7. Mogen anderen jouw post openen?

Niemand mag zonder jouw toestemming je post openmaken.
Ook bij het open maken van post geldt het recht op privacy.

Het kan wel nodig zijn dat jouw begeleider je helpt met je post.
Het is belangrijk dat je afspreekt hoe jij wil dat je begeleider je helpt met je post.

Het kan ook zijn dat er al een afspraak is dat jouw begeleider of je vertegenwoordiger, je post behandelt.
Ook dan is het goed dat je bekijkt of jij vindt dat het zo goed gaat.
Dat het goed gaat met het openmaken en behandelen van je post.

Als er post op de woonvorm binnenkomt voor alle bewoners is die post ook voor jou.
Ook dan moet de begeleider die post aan jou geven.
Ook als de post zo ingewikkeld is dat je het niet begrijpen zal.
Je kunt dan zelf om uitleg vragen of er zelf voor kiezen niets met die post te doen.

Het kan zijn dat een deel van je post rechtstreeks naar je vertegenwoordiger gaat.
Ook dan kun je afspraken maken over wat jij wilt weten over die post.
Dan moet je vertegenwoordiger die post met je bespreken.
Alleen als je je heel ongelukkig of boos zou voelen als je die informatie zou krijgen, mag een begeleider of je vertegenwoordiger soms de post bij je weghouden.
Dan kan het nadeel voor jou zwaarder wegen dan je recht op privacy.

Hierover lees je meer in het hoofdstuk 2: ‘Recht op informatie’.