Op welke informatie heeft de cliënt recht? (H2)

Iedere cliënt heeft recht op alle informatie die voor hem belangrijk is.
Het is daarom goed om met je begeleider te overleggen.
Je kunt je begeleider vertellen wat jij belangrijk vindt om te weten.
Je kunt ook vragen welke informatie er allemaal is.

Je hebt in ieder geval recht op de informatie in jouw dossier.
In je dossier staat alle informatie rond de ondersteuning die je krijgt.
Alles wat over jou wordt opgeschreven, hoort in je dossier.
Je mag alles lezen wat er in jouw dossier staat.

Ook je ondersteuningsplan hoort in je dossier.
Je mag je eigen ondersteuningsplan lezen.
Of je kunt je begeleider vragen om voor te lezen.
Of je familie of de cliëntenvertrouwenspersoon.

Je mag ook altijd lezen wat begeleiders over jou schrijven in de dagrapportage.
Je mag niet lezen wat de begeleiders over anderen hebben opgeschreven.

Je kunt met je begeleider afspreken welke informatie jij nog meer wilt hebben.