Kun je samen ook andere afspraken maken?

Naast de huisregels kun je ook samen afspraken maken.
Die afspraken kun je maken in het huisoverleg.

Die afspraken kunnen gaan over:

  • hoe je met elkaar omgaat,
  • wie het eten maakt,
  • wie de afwas doet,
  • wie de was doet,
  • het gebruik van ieders mobiele telefoon,
  • het gebruik van de televisie in de gezamenlijke woonkamer.

Je kunt over deze punten alleen afspraken maken als cliënten het er mee eens zijn.
Je kunt samen afspreken hoe je gaat besluiten.
Bijvoorbeeld met meeste stemmen gelden.
Je kunt ook besluiten dat iedereen het met de regel eens moet zijn.

Je kunt anderen niet zomaar verplichten zich aan deze afspraken te houden.
Jij kan ook niet zomaar verplicht worden je aan deze afspraken te houden.