Wat doet een mentor? (H3)

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger.
Hij wordt door de rechter aangesteld als een cliënt niet alle besluiten zelf kan nemen.

Je vader of moeder kan je mentor zijn.
Of je broer of zus kan je mentor zijn.
Je mentor kan ook iemand anders zijn.

De zaken die je zelf kan beslissen, blijf je gewoon zelf beslissen.
Bij lastige beslissingen kan de mentor je ondersteunen.
Als het niet lukt om zelf het besluit te nemen, beslist de mentor namens jou.
Bijvoorbeeld als je een operatie moet krijgen.

De mentor moet jou vertellen wat zij namens jou besloten heeft.
Hij moet ook zeggen waarom hij dat besluit heeft genomen.
Je hebt recht op die informatie.

Hij kan beslissingen voor jou nemen over alle zaken die met de zorg en ondersteuning te maken hebben.
De mentor gaat niet over je geld.

Het is belangrijk dat je zelf weet of je een mentor hebt en wat je zelf kan beslissen.
Je kunt dit vragen aan je begeleider.