Wat is wilsonbekwaamheid? (H3)

Het kan dat het niet lukt om het besluit goed te begrijpen en te overzien.
Ook niet als je ondersteund wordt bij het maken van de keuze.

Als je de informatie over de keuze niet begrijpt,
als je niet begrijpt wat de voordelen en nadelen van een keuze zijn,
als je de gevolgen van de keuze niet goed kan overzien,
ben je voor die keuze wilsonbekwaam.

Je kunt dan niet zelf een beslissing goed nemen.
Anderen nemen de beslissing dan voor jou.

Niemand is altijd wilsonbekwaam.
Het hangt van het onderwerp af waarover je wilt beslissen.
Je kunt voor veel beslissingen wilsbekwaam zijn en voor een paar beslissingen wilsonbekwaam.

Een voorbeeld:

Ik ben wilsbekwaam over alle beslissingen rond mijn eten en drinken, en mijn dagbesteding.
Maar ik ben wilsonbekwaam over de beslissing wel of niet te verhuizen.
Het kan ook zijn dat je de ene dag voor een beslissing wel wilsbekwaam bent en de andere dag niet.
Bijvoorbeeld omdat je dan niet goed in je vel zit.
De begeleider moet dat bij iedere keuze weer opnieuw bekijken.
Ben jij voor die keuze wilsbekwaam of niet.