Zitten er grenzen aan je recht op zeggenschap? (H3)

Als je dat kan, mag je zelf je eigen keuzes maken.
Dat is het recht op zeggenschap.

Dat betekent niet dat alles gebeurt zoals jij dat wil.
Aan de zeggenschap van iedereen zitten grenzen.

De grenzen van zeggenschap zijn:

  1. Er moet voldoende geld zijn voor wat jij wilt.
  2. Je mag niet kiezen wat in de wet verboden is.
  3. Je moet rekening houden met de mensen om je heen.
  4. Je moet de keuze kunnen begrijpen.
    Dat betekent dat je de voordelen en de nadelen van een keuze moet begrijpen.
  5. Je keuzes moeten passen bij goede zorg.
  6. Je wettelijk vertegenwoordiger maakt keuzes voor jou.
  7. Je moet de mogelijkheden hebben om je keuze waar te maken.