20 mei 2019

188 meldingen bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 188 meldingen na de verkiezingen in maart.
Het grootste deel van de meldingen was negatief, maar opvallend was ook het aantal positieve geluiden: ruim één op de tien was positief over de toegankelijkheid van de verkiezingen.

Het blijkt dat stembureaumedewerkers nog steeds niet goed op de hoogte zijn van de regels over hulp in het stemhokje.
Naast positieve geluiden blijkt de fysieke toegankelijkheid van het stemlokaal toch nog het vaakst genoemde probleem.
Problemen met drempels, draaideuren, zware drangers en te steile oprijplanken zijn vaker genoemd door mensen met een mobiliteitsbeperking.

Bron: Iederin