8 april 2019

Training Visitatie

Maandag 08-04-2019 zijn Rietje Oomen en Harro Zwier en andere collega’s van de LFB naar Utrecht gegaan om een training te volgen als visiteur. De training werd gehouden bij Het LSR. De training was georganiseerd en werd gegeven door Dorien Kloosterman (Kansplus) en Emiel Dekkers (Het LSR) en met Henriette Zandvoort en Hetty Dersjant (LFB Scholing & Training)

De training begon met een presentatie, die Dorien gaf. Dorien vertelde waarom elke zorginstelling een rapport moet uitbrengen. In elke rapport moet rekening gehouden worden met een aantal regels. De drie regels ook wel bouwstenen genoemd zijn:

1. Individuele cliënt/ eigen regie
Kijk goed naar de individuele cliënt met zoveel mogelijk eigen regie. (zie Zorgplan)

2. Ervaring van Cliënten
Luister goed naar de ervaringen van de cliënten (betrek de cliënten erbij. Vraag de cliënten wat goed gaat en wat beter kan, misschien met een tevredenheidsonderzoek.

3. Team reflectie
Overleg goed met medewerkers je collega’s om je zelf en het team te versterken.
Gaat het begeleiden goed of kan het begeleiden en de samenwerking beter.

Daarbij vertelde Dorien over de 3 genoemde regels (Bouwstenen) dat het belangrijk het volgende te bespreken:

1. Wat is er goed
2. Wat kan beter
3. Wat zijn de verbeterpunten.

Na de presentatie werden er vragen gesteld. Men kon voor JA (groen) of NEE (Rood) kiezen. Na de vragenronden was er een pauze met goed voorbereidde lunch.

Na de lunch werd er een rollenspel gespeeld. Tijdens het rollenspel kon men aangeven of het goed of minder goed ging. Ondertussen werd er op een flip-over vel opgeschreven wat de TIPS en de TOPS waren. Deze werden na het rollenspel nog besproken. Na afloop werd er nog de vraag gesteld wat iedereen er van vond. En of men op de lijst wilde staan als Visiteur.